TALLENE TALER ALDRI FOR SEG SELV

Visste du at tall kan leses på mange måter? Vi hjelper deg med å finne de beste løsningene for deg og ditt firma.

VÅRE TJENESTER

Økonomistyring

Skatt og avgift, planlegging og budsjettering

Totalleverandør

Vi bruker effektive skyløsninger for løpende regnskap og rapportering

Kurs & Opplæring

Åpne og bedriftsinterne kurs

HER KAN VI LEGGE VIDEOEN DIN

AUTORISERT REGNSKAPSFØRER

Ideell Økonomi er et autorisert regnskapsfirma som tar hånd om alle økonomiske oppgaver både for private og for aktører i næringslivet.

Dette er en lovfestet autorisasjonsordning som er underlagt kontroll og tilsyn fra Finanstilsynet. Loven tilsier at enhver som i næring påtar seg å føre regnskap for andre må være autorisert, dette gjelder både personer og selskaper. En autorisert regnskapsfører må ha kontinuerlig etterutdanning for å opprettholde autorisasjonen.