TALLENE TALER ALDRI FOR SEG SELV

Visste du at tall kan leses på mange måter? Vi hjelper deg med å finne de beste løsningene for deg og ditt firma.

VÅRE TJENESTER

Økonomistyring

Skatt og avgift, planlegging og budsjettering

Totalleverandør

Vi bruker effektive skyløsninger for løpende regnskap og rapportering

Kurs & Opplæring

Åpne og bedriftsinterne kurs

AUTORISERT REGNSKAPSFØRER

Ideell Økonomi er et autorisert regnskapsfirma som tar hånd om alle økonomiske oppgaver både for private og for aktører i næringslivet.

Dette er en lovfestet autorisasjonsordning som er underlagt kontroll og tilsyn fra Finanstilsynet. Loven tilsier at enhver som i næring påtar seg å føre regnskap for andre må være autorisert, dette gjelder både personer og selskaper. En autorisert regnskapsfører må ha kontinuerlig etterutdanning for å opprettholde autorisasjonen.